حمله قمه کشان به قويترين مرد ايران

کمال مهر:يك تصادف، سناريويي مشابه و حمله به یکی دیگر از قویترین مردان ایران، خاطره مرگ روح الله داداشی را در ذهن اهالی ورزش بار دیگر تداعی کرد.