افسردگی در کمین جوانان

یک روانشناس گفت: دوران جوانی مرحله‌ای از تغییرات جسمی و روانی است که فرد را مستعر افسردگی وبی حوصلگی می‌کند.

الکل گندم در کمین جوانان ایرانی

الکل گندم همچنان قربانی می‌گیرد و کبدها را از کار می‌اندازد، با این وجود بصورت قانونی در سوپرمارکت‌ها و داروخانه‌ها به فروش می‌رسد. دستگاه‌های متولی چشمان خود را بر این واقعیت بسته‌ و آنهایی که باید عمل کنند تنها سکوت کرده‌اند.