تاریخ : چهارشنبه, ۹ اسفند , ۱۴۰۲ Wednesday, 28 February , 2024

یارانه ها

21فروردین
عدم زمانبندی ثبت‌نام هدفمندی یارانه‌ها در روستاها/ فعالیت حدود ۳۰هزار نفر نیروی پستی در ثبت‌نام هدفمندی یارانه‌ها

عدم زمانبندی ثبت‌نام هدفمندی یارانه‌ها در روستاها/ فعالیت حدود ۳۰هزار نفر نیروی پستی در ثبت‌نام هدفمندی یارانه‌ها

معاون شرکت پست گفت: روستاییان بدون در نظرگیری شماره کدملی می‌توانند برای ثبت‌نام هدفمندی یارانه‌ها مراجعه کنند و زمانبندی وجود ندارد.