تاریخ : چهارشنبه, ۹ اسفند , ۱۴۰۲ Wednesday, 28 February , 2024

پانته آ عینی

18مهر
۶ مرکز جامع سلامت فردیس استیجاری هستند

۶ مرکز جامع سلامت فردیس استیجاری هستند

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان فردیس گفت: از ۱۱ مرکز جامع سلامت در این شهرستان ۶ مرکز استیجاری است.