تاریخ : چهارشنبه, ۹ خرداد , ۱۴۰۳ Wednesday, 29 May , 2024

ورشکستگی

19دی
بحران ورشکستگی بانک ها در پیش است

بحران ورشکستگی بانک ها در پیش است

محمد ساسانی منفرد کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در خصوص وضعیت بانک های کشور گفت: در نگاه کلی آنچه که در بانک های کشور حاکم است مدیریت سکوت و انفعال دولت در برابر بحران ورشکستگی بانکها می باشد.