تاریخ : پنجشنبه, ۳ خرداد , ۱۴۰۳ Thursday, 23 May , 2024

دانش آموز ۱۷ ساله ی کرجی ۱۶ سواد آموز را با سواد کرده است !

19دی
دانش آموز ۱۷ ساله ی کرجی ۱۶ سواد آموز را با سواد کرده است !

دانش آموز ۱۷ ساله ی کرجی ۱۶ سواد آموز را با سواد کرده است !

کمال مهر: نادیا حسینی پور دانش آموز ۱۷ ساله ی کرجی است که تا کنون ۱۶ سوادآموز را با سواد کرده است.