تاریخ : چهارشنبه, ۹ اسفند , ۱۴۰۲ Wednesday, 28 February , 2024

دانشگاه تربیت مدرس محمد مخبر دولت سیزدهم مشرق

26دی
مخبر: هرچه در بخش پژوهش هزینه کنیم سرمایه است

مخبر: هرچه در بخش پژوهش هزینه کنیم سرمایه است

معاون اول رئیس جمهور توجه جدی به موضوع پژوهش را از اصلی‌ترین اولویت‌های دانشگاهها دانست و گفت: هر میزان تخصیص اعتبار در بخش پژوهش بیش از آنکه هزینه باشد، سرمایه گذاری است.