تاریخ : سه شنبه, ۸ اسفند , ۱۴۰۲ Tuesday, 27 February , 2024

خط امام

20بهمن
اگر امتیاز بدهیم می‌گویند که پسر شاه باید برگردد/ اگر جهانی نمی‌اندیشیدیم شعار صدور انقلاب نمی‌دادیم

اگر امتیاز بدهیم می‌گویند که پسر شاه باید برگردد/ اگر جهانی نمی‌اندیشیدیم شعار صدور انقلاب نمی‌دادیم

رحیم پور ازغدی دراولین روز اردوی جهاد اکبر در جمع دانشجویان اتحادیه انجمن های اسلامی مستقل سراسر کشور حضور یافت و سخنرانی کرد.