تاریخ : چهارشنبه, ۵ اردیبهشت , ۱۴۰۳ Wednesday, 24 April , 2024

انطباق ،

22شهریور
طرح شبنم طرح کاملی نبود / عدم انطباق شبنم با شرایط بازار

طرح شبنم طرح کاملی نبود / عدم انطباق شبنم با شرایط بازار

صادقی با اشاره به توقف طرح شبنم گفت: این طرح ناقص و با شرایط بازار نیز مطابق نبود.