برادر 17 ساله خواهرش را با چاقو تکه تکه کرد

به گزارش پلیس واشنگتن در پی حمله بی‌رحمانه برادر 17 ساله با چاقوی آشپزخانه در مقابل دیدگان بهت‌زده والدین دیگر بستگان خود خواهر 20 ساله خود را پس از درگیری لفظی با ضربات چاقو از پای د‌رآورد.

سرقت نوزاد‌های یک روزه توسط پزشک چینی+ عکس

به گزارش پلیس در پی همکاری یک پزشک چینی با باند قاچاق کودکان نوزادان تازه متولد شده پس از ربودن درخواستی مبالغ هنگفت در اختیار قاچا‌قچیان انسان قرار می داد توسط پلیس شناسایی و دستگیر شد.