ارسال 270 اثر به دبیرخانه جشنواره علمی، پژوهشی و فناوری بسیج دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان البرز

نخستین جشنواره علمی، پژوهشی و فناوری بسیج دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان البرز برای اولین بار با هم افزایی بین سه سازمان بسیج علمی پژوهشی، بسیج اساتید و بسیج دانشجویی استان، برگزار می شود.

فعالان اقتصادی: بعد از برجام هیچ ال سی بازگشایی نشده است/ دولت مردان: بعد از برجام هزاران ال سی گشایش یافته است

انتظار می رفت بعد از ماه ها مذاکره و صرف وقت بسیار پای میز مذاکره با طرف های خارجی برای دستیابی به توافق هسته ای ، بسیاری از مشکلاتی که بخش اعظمی از اقتصاد کشور با آن مواجه است تا حدودی مرتفع گردد اما با توجه به شواهد و قرائن موجود این اتفاق مهم رخ نداده است و به گفته برخی کارشناسان و نمایندگان مردم در مجلس برجام هنوز دردی را از اقتصاد مریض کشور دوا نکرده است.

فرشته رحمت که بود؟ + تصاویر

“عبدالستار ادهی” که با تاسیس چند مرکز خیریه از هزاران کودک پاکستانی مراقبت و نگاه داری کرد، به فرشته رحمت شهرت یافت.