از “سران فتنه” تا “سران جیش العدل” / گروگان گیران مرزی هم پیمان فتنه گر

چندی پیش که خبر گروگان گرفته شدن پنج نفر از دیده‌بانان مرزبانی در منطقه عمومی «جکیگور» استان سیستان و بلوچستان در حین انجام وظیفه منتشر شد. چند روز پس از این گروگان گیری گروهک موسوم به جیش‌العدل که یک گروه نظامی تروریستی تندروی سلفی مذهبی است، با انتشار تصاویری مربوط به مرزبانان ایرانی مسئولیت ربوده شدن آنها را بر عهده گرفت.

 

 

به گزارشگروه وبگردی کمال مهر ،چندی پیش که خبر گروگان گرفته شدن پنج نفر از دیده‌بانان مرزبانی در منطقه عمومی «جکیگور» استان سیستان و بلوچستان در حین انجام وظیفه منتشر شد. چند روز پس از این گروگان گیری گروهک موسوم به جیش‌العدل که یک گروه نظامی تروریستی تندروی سلفی مذهبی است، با انتشار تصاویری مربوط به مرزبانان ایرانی مسئولیت ربوده شدن آنها را بر عهده گرفت.

این گروهک تروریستی که تماما از سوی سرویس های اطلاعاتی آمریکا حمایت می شود علاوه بر مبارزه مسلحانه با نظام جمهوری اسلامی ایران تاکنون مسئولیت چندین ترور و قتل مردم بی گناه نواحی شرقی استان سیستان و بلوچستان را بر عهده گرفته است.

همچنین مکررا با حمله به مرزبانی ایران باعث شهادت فرزندان غیور و مومن این مرزبوم شدند. حادثه تروریستی سراوان که به شهادت 14 تن از مرزبانان و زخمی شدن 6 نفر از ماموران انتظامی منجر شد،  یکی از جنایت های وحشتناک این گروه می باشد.

ایران اسلامی در این سال ها که در اوج شکوفایی و عزت قرار دارد، از همه طرف مورد هجمه و تهاجمات خصمانه قرار گرفته است. طلایه دار حقی که باطل در هرلحظه برای شکست مقاومت آن برنامه ریزی می کند. ملتی که با رهبری رهبران فرزانه خود 35 سال چنان عزتمندانه حامی حکومت اسلام در جهان بوده اند که تاریخ را برای هضم این اقتدار به چالش کشیده اند. از آن زمانی که نام ایران با  اسلام عزت گرفت  دشمنانش هم دو چندان شد چرا که کنون باید پاسدارغیرت و ایمانش باشد.

درسال های اخیر که به فرموده مقام معظم رهبری در پیچ تاریخی قرار گرفتیم این دشمنی ها گسترده تر و البته پیچیده تر شد. که  از این جمله می توان به فتنه ها ی درونی و فتنه های خارجی و بین المللی اشاره کرد.

اما آنچه که امروز پیوندی روشن را برای همه روشن می کند مرکز ثقل و مغز متفکر این دشمنی هاست که جای پایش در همه این حوادث روشن است. البته برای درک آن نیاز به کمی بصیرت و هوشیاری است که برای هر مسلمان ایرانی لازم است.

پس از شنیدن شهادت و یا گروگان گرفته شدن سربازان و مرزبانان ایرانی اگر اندک سالی به عقب برگردیم و به فتنه داخلی سال 88 نگاهی بیاندازیم نتیجه هایی جالبی  به ذهن ها خواهد رسید که بهتر است شخصی نتیجه گیری شود. اما چرا در دو صحنه سربازان و پاسداران این مرز و بوم هدف قرار می گیرند از همه تامل برانگیز تراست. و  امام خمینی (ره ) چه زیبا فرمودند: بکشید ما را، ما بیدارتر می شویم.

حمایت های اخیر سردمداران آمریکایی از سران فتنه، حمایت از گروهای تندروی وهابی و سلفی، حمایت از گروهک های تروریستی و… جایی برای اعتماد و حتی نگاه نرم به این جنایتکاران تاریخ نگذاشته است.

آری این دست نشانده و دست نشانده های استکبار جهانی روزانه مرتکب جنایت هایی بر علیه بشریت می شوند که زمین نیز دیگر تحمل حمل آنها را ندارد. باطلانی که دست از گریبان حق و حقیقت بر نداشته و  تاروزگار هست دست از دشمنی با آن برنخواهند داشت. واین موضوع جای تعجب ندارد که باطل همیشه در ستیز با حق از هیچ کاری دریغ نکند.

حمایت های اخیر سردمداران آمریکایی از سران فتنه، حمایت از گروهای تندروی وهابی و سلفی، حمایت از گروهک های تروریستی و… جایی برای اعتماد و حتی نگاه نرم به این جنایتکاران تاریخ نگذاشته است.

آری این دست نشانده و دست نشانده های استکبار جهانی روزانه مرتکب جنایت هایی بر علیه بشریت می شوند که زمین نیز دیگر تحمل حمل آنها را ندارد. باطلانی که دست از گریبان حق و حقیقت بر نداشته و  تاروزگار هست دست از دشمنی با آن برنخواهند داشت. واین موضوع جای تعجب ندارد که باطل همیشه در ستیز با حق از هیچ کاری دریغ نکند.

– See more at: http://aftaberey.com/%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%AA%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86.html#sthash.Hpiho2j0.dpuf

45774_168 sifok9H 139209131451051091670773

حمایت های اخیر سردمداران آمریکایی از سران فتنه، حمایت از گروهای تندروی وهابی و سلفی، حمایت از گروهک های تروریستی و… جایی برای اعتماد و حتی نگاه نرم به این جنایتکاران تاریخ نگذاشته است.

آری این دست نشانده و دست نشانده های استکبار جهانی روزانه مرتکب جنایت هایی بر علیه بشریت می شوند که زمین نیز دیگر تحمل حمل آنها را ندارد. باطلانی که دست از گریبان حق و حقیقت بر نداشته و  تاروزگار هست دست از دشمنی با آن برنخواهند داشت. واین موضوع جای تعجب ندارد که باطل همیشه در ستیز با حق از هیچ کاری دریغ نکند.

– See more at: http://aftaberey.com/%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%AA%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86.html#sthash.Hpiho2j0.dpuf

منبع : آفتاب ری

45774_168 sifok9H 139209131451051091670773

حمایت های اخیر سردمداران آمریکایی از سران فتنه، حمایت از گروهای تندروی وهابی و سلفی، حمایت از گروهک های تروریستی و… جایی برای اعتماد و حتی نگاه نرم به این جنایتکاران تاریخ نگذاشته است.

آری این دست نشانده و دست نشانده های استکبار جهانی روزانه مرتکب جنایت هایی بر علیه بشریت می شوند که زمین نیز دیگر تحمل حمل آنها را ندارد. باطلانی که دست از گریبان حق و حقیقت بر نداشته و  تاروزگار هست دست از دشمنی با آن برنخواهند داشت. واین موضوع جای تعجب ندارد که باطل همیشه در ستیز با حق از هیچ کاری دریغ نکند.

– See more at: http://aftaberey.com/%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%AA%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86.html#sthash.Hpiho2j0.dpuf

45774_168 sifok9H 139209131451051091670773

حمایت های اخیر سردمداران آمریکایی از سران فتنه، حمایت از گروهای تندروی وهابی و سلفی، حمایت از گروهک های تروریستی و… جایی برای اعتماد و حتی نگاه نرم به این جنایتکاران تاریخ نگذاشته است.

آری این دست نشانده و دست نشانده های استکبار جهانی روزانه مرتکب جنایت هایی بر علیه بشریت می شوند که زمین نیز دیگر تحمل حمل آنها را ندارد. باطلانی که دست از گریبان حق و حقیقت بر نداشته و  تاروزگار هست دست از دشمنی با آن برنخواهند داشت. واین موضوع جای تعجب ندارد که باطل همیشه در ستیز با حق از هیچ کاری دریغ نکند.

– See more at: http://aftaberey.com/%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%AA%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86.html#sthash.Hpiho2j0.dpuf

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *