تبدیل مدارس سوریه به پایگاه آموزش‌های تروریستی به کودکان/دانش‌آموزانی که شاهد اعدام معلمان خود هستند

با نگاهی موشكافانه به ناآرامی‌های سوریه و ابعاد وحشتناك انسانی این تهاجم مداخله‌گرانه از سوی غرب و عوامل عربی، می‌توان كودكان بیگناه سوری را قربانیان مظلوم این سناریوی دردناك جهانی دانست!

به محض عبور “ناوگان ایرانی” از اقیانوس اطلس شمالی آزار و اذیت خود را آغاز می‌کنیم!

کریستوفر هارمر تحلیلگر مؤسسه مطالعات جنگ امریکا در واکنش به اعزام یک ناوگروه ایرانی به سمت اقیانوس اطلس تهدید کرد: به محض اینکه ناوگان ایرانی وارد اقیانوس اطلس شمالی شود، آزار و اذیت خود را آغاز می‌کنیم.

من خودم دیدم

همه جا تاریک بود. خانه‌ها، شمع‌ها و گردسوزها روشن شده بودند ولی نور مهتاب عجیب شفاف بود. کوه و دشت همه جا پوشیده از برف بود و همه جا را نورانی کرده بود ماه بزرگ. نگاه می‌کردم. خیره شده بودم. من هم (امام) خمینی را دیدم.