تاریخ : پنجشنبه, ۱۰ اسفند , ۱۴۰۲ Thursday, 29 February , 2024
0

تغییرات قیمتی کالاهای اساسی

  • کد خبر : 11217
  • 14 دی 1392 - 12:02
تغییرات قیمتی کالاهای اساسی

بانک مرکزی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران را در هفته منتهی به ششم دی ماه جاری منتشر کرد که بر اساس آن، تغییرات قیمت ۴۲ قلم کالای اساسی و ۱۱ گروه کالایی اعلام شد.

کمال مهر: بانک مرکزی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران را در هفته منتهی به ششم دی ماه جاری منتشر کرد که بر اساس آن، تغییرات قیمت ۴۲ قلم کالای اساسی و ۱۱ گروه کالایی اعلام شد.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت شیره پاستوریزه معادل ۰.۵ درصد افزایش داشت و بهای سیار اقلام این گروه بدون تغییر بود. قیمت تخم مرغ معادل ۰.۷ درصد افزایش یافت و شانه‌ای ۷۹۵۰۰ الی ۱۰۶۰۰۰ ریال فروش می‌رفت.

برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج،‌بهای برنج داخله درجه یک ثابت بود و قیمت برنج داخله درجه دو معادل ۰.۵ درصد کاهش داشت. درگروه حبوب، بهای لوبیا چشم بلبلی معادل ۰.۹ درصد افزایش یافت و قیمت سیار اقلام این گروه بدون تغییر بود.

میوه‌ها وسبزی‌های تازه

در هفته مورد بررسی در میادین زیر نظر شهرداری خربزه و هندوانه عرضه نمی‌شد و پرتعال درچه دو عرضه کمی داشت ولی سایر اقلام میوه وسبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کی فی در سطح پایینی قرار داشتند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌گردید. میوه‌فروشی‌های سطح شهر اقلام مرغوب میوه وسبزی تازه را عرضه می‌نمودند که در گروه میوه‌های تازه بهای پرتغال درجه یک و درجه دو به ترتیب معادل ۴.۶ درصد و ۶.۲ درصد ، لیموشیرین ۳.۰ درصد ، خربزه ۹.۱ درصد و هندوانه ۱۲.۵ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۰.۸ درصد تا ۳.۸ درصد افزایش داشت. در گروه سبزی‌های تازه بهای سبزی‌های برگی ثابت بود. قیمت خیار معادل ۲.۷ درصد، بادنجان ۱.۹ درصد و پیاز ۰.۲ درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۰.۳ درصد تا ۲.۶ درصد کاهش یافت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله بدون تغییر بود و بهای گوشت مرغ معادل ۱.۴ درصد افزایش داشت.

قند ، شکر ، چای و روغن نباتی

در این هفته قیمت قند معادل ۰.۶ درصد، شکر ۰.۱ درصد و روغن نباتی مایع ۳.۲ درصد افزایش ولی بهای چای خارجی ۰.۱ درصد کاهش یافت، قیمت روغن نباتی جامد ثابت بود.

همچنین در یک ماه گذشته قیمت کالاهای گروه لبنیات ۰.۹ درصد، تخم مرع ۲.۳ درصد، میوه‌های تازه ۳.۳ درصد، سبزی های تازه یک درصد، قند و شکر ۰.۷ درصد، چای ۰.۱ درصد و روغن نباتی ۲ درصد افزایش یافته است و نرخ گوشت مرغ منفی ۱.۴ درصد و حبوب منفی ۲.۵ درصد کاهش یافته است؛ البته در یک ماه گذشته قیمت برنج و گوشت قرمز بدون تغییر گزارش شد.

براساس گزارش بانک مرکزی در یک سال منتهی به ششم دیماه امسال نرخ لبنیات ۲۲.۸ درصد، تخم مرغ ۲۷.۲ درصد، برنج ۵۰ درصد، حبوب ۵۴.۴ درصد، میوه‌های تازه ۳۶.۴ درصد، سبزی‌های تازه ۷۴.۱ درصد، گوشت قرمز ۳۸.۶ درصد، گوشت مرغ ۴۱.۹ درصد، قند و شکر ۲۴.۴ درصد، چای ۷.۲ درصد و روغن نباتی ۲۶.۳ درصد افزایش یافته است.

خبرگزاری مهر
بانک مرکزی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران را در هفته منتهی به ششم دی ماه جاری منتشر کرد که بر اساس آن، تغییرات قیمت ۴۲ قلم کالای اساسی و ۱۱ گروه کالایی اعلام شد.
خبرگزاری مهر: بانک مرکزی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران را در هفته منتهی به ششم دی ماه جاری منتشر کرد که بر اساس آن، تغییرات قیمت ۴۲ قلم کالای اساسی و ۱۱ گروه کالایی اعلام شد.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت شیره پاستوریزه معادل ۰.۵ درصد افزایش داشت و بهای سیار اقلام این گروه بدون تغییر بود. قیمت تخم مرغ معادل ۰.۷ درصد افزایش یافت و شانه‌ای ۷۹۵۰۰ الی ۱۰۶۰۰۰ ریال فروش می‌رفت.

برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج،‌بهای برنج داخله درجه یک ثابت بود و قیمت برنج داخله درجه دو معادل ۰.۵ درصد کاهش داشت. درگروه حبوب، بهای لوبیا چشم بلبلی معادل ۰.۹ درصد افزایش یافت و قیمت سیار اقلام این گروه بدون تغییر بود.

میوه‌ها وسبزی‌های تازه

در هفته مورد بررسی در میادین زیر نظر شهرداری خربزه و هندوانه عرضه نمی‌شد و پرتعال درچه دو عرضه کمی داشت ولی سایر اقلام میوه وسبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کی فی در سطح پایینی قرار داشتند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌گردید. میوه‌فروشی‌های سطح شهر اقلام مرغوب میوه وسبزی تازه را عرضه می‌نمودند که در گروه میوه‌های تازه بهای پرتغال درجه یک و درجه دو به ترتیب معادل ۴.۶ درصد و ۶.۲ درصد ، لیموشیرین ۳.۰ درصد ، خربزه ۹.۱ درصد و هندوانه ۱۲.۵ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۰.۸ درصد تا ۳.۸ درصد افزایش داشت. در گروه سبزی‌های تازه بهای سبزی‌های برگی ثابت بود. قیمت خیار معادل ۲.۷ درصد، بادنجان ۱.۹ درصد و پیاز ۰.۲ درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۰.۳ درصد تا ۲.۶ درصد کاهش یافت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله بدون تغییر بود و بهای گوشت مرغ معادل ۱.۴ درصد افزایش داشت.

قند ، شکر ، چای و روغن نباتی

در این هفته قیمت قند معادل ۰.۶ درصد، شکر ۰.۱ درصد و روغن نباتی مایع ۳.۲ درصد افزایش ولی بهای چای خارجی ۰.۱ درصد کاهش یافت، قیمت روغن نباتی جامد ثابت بود.

همچنین در یک ماه گذشته قیمت کالاهای گروه لبنیات ۰.۹ درصد، تخم مرع ۲.۳ درصد، میوه‌های تازه ۳.۳ درصد، سبزی های تازه یک درصد، قند و شکر ۰.۷ درصد، چای ۰.۱ درصد و روغن نباتی ۲ درصد افزایش یافته است و نرخ گوشت مرغ منفی ۱.۴ درصد و حبوب منفی ۲.۵ درصد کاهش یافته است؛ البته در یک ماه گذشته قیمت برنج و گوشت قرمز بدون تغییر گزارش شد.

براساس گزارش بانک مرکزی در یک سال منتهی به ششم دیماه امسال نرخ لبنیات ۲۲.۸ درصد، تخم مرغ ۲۷.۲ درصد، برنج ۵۰ درصد، حبوب ۵۴.۴ درصد، میوه‌های تازه ۳۶.۴ درصد، سبزی‌های تازه ۷۴.۱ درصد، گوشت قرمز ۳۸.۶ درصد، گوشت مرغ ۴۱.۹ درصد، قند و شکر ۲۴.۴ درصد، چای ۷.۲ درصد و روغن نباتی ۲۶.۳ درصد افزایش یافته است.

۰ ۰ رای ها
رأی دهی به مقاله
لینک کوتاه : https://kamalemehr.ir/?p=11217

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
0
افکار شما را دوست دارم، لطفا نظر دهیدx
()
x