کار آفرینی نیاز به نگاه ویژه در تمام بخشهای کشور دارد/ متاسفانه در کشور ما بحث آموزش بسیار ضعیف است

دکتر پریسا ریاحی گفت: مشکل بیکاری و عدم اشتغال در کشور از نبود آگاهی و شناخت مردم به ویژه جوانان با نحوه های کسب و کار و نداشتن تجربه مهارتی است که متأسفانه در کشور ما بحث آموزش این مباحث بسیار ضعیف است.