مردم استان البرز از بلیط های قطار محروم شدند!؟/بلاتکلیفی و صف های طولانی پشت درهای آژانس های مسافرتی

صفهای طولانی در مقابل آژانس های مسافرتی از ساعت های اولیه صبح امروز برای خرید بلیط تشکیل شده بود، متاسفانه به گفته حاضرین در این صف ها پس از دقایقی از آغاز فروش بلیط ها آژانس مسافرتی اعلام تکمیل ظرفیت و قطعی ارتباط با سیستم واگذاری بلیط مواجه شده اند! اتفاقی که ظاهراً مردم استان البرز را از بلیط های قطار محروم کرد!