قتل برادر به دست برادر/ اگر جای این خانواده بودید چه می‌کردید

حمیدرضا قربانی که برای اولین بار کارگردانی فیلم بلند سینمایی را تجربه کرده است نگاهی متفاوت به مساله قتل و برادرکشی را روی پرده سینما پیش چشم بیننده می آورد. البته این تفاوت از مدیوم سینماست و شاید نشانی خود ما و یا خانواده هایی است که در مقابل بحران شیوه رفتاری محترمانه تری را بر می گزینند.