گروه استانی «کمال مهر»؛به نقل از  روزنما ، در سطح شهر هشتگرد خیابان ها و معابرعابر پیاده زیادی وجود دارد که فاقد خط کشی می باشد .
توجه به امنیت خیابان ها مانند خطوط عابر پیاده حکمی ضروری است.

وجود خطوط راهنمایی و رانندگی بروی آسفالت در سطح شهر علاوه بر اینکه رانندگان را مجاب بر احترام به قوانین می کند ، موجب کاهش سوانح رانندگی نیز می شود.
یکی از خطیرترین مسئله های مرتبط به ایمنی خیابان ها علامت های اخطار دهنده مانند خطوط هستند که علاوه بر به وجود آوردن زیبایی در شهر باعث کمتر شدن تخلف های رانندکی نیز می شود.
قابل مشاهد بودن و درخشش خط های عابر پیاده در طی شبانه روز یکی از مهم ترین نکته ها در خط کشی معابر است ؛ این خطوط نقش عمده و مهمی در بالا بردن ضرایب اطمینان و ایمنی در تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه را ایفا می کند .
در اکثر خیابان های هشتگرد و حومه شهر بخصوص خیابان های اصلی خبری از خطوط راهنمایی و رانندگی نیست و یا این خطوط بر اثر عامل های مختلفی از بین رفته است که نیاز به ترمیم و نوسازی دارند.