1

“آنجلا گات” به اتهام رابطه جنسی با پسر ۱۴ ساله دادگاهی شده، اما بدلیل اینکه در حین رابطه در حال مستی بسر می برده پرونده از مسیر عادی خارج شده است. این زن مدعی است پسر نوجوان که برادر زاده وی است. وی را نیمه برهنه در خانه اش دیده که نسبت به این اتفاق عکس العمل نشان داده است.

با این برخورد این زن سن پایین پسر را یادآوری کرده است. آنجلا برقراری رابطه را ناشی از نوشیدن مشروبات الکی اذعان داشته و می گوید به همین دلیل هیچ چیزی از این اتفاق به یاد نمی آورد. در دادگاه گفته شده نوجوان ۱۴ ساله نیز از مشروبات الکی استفاده کرده بوده بنابراین ایشان نیز در مورد این حادثه که در تابستان ۲۰۱۵ اتفاق افتاده، چیزی به خاطر ندارد. گات اهل ایرشایر، جنوب غرب اسکاتلند در دادگاه به اتهام رابطه جنسی با یک کودک نوجوان اعتراف کرده، اما وی اذعان داشته اقدام وی در حالت عادی صورت نگرفته و وی ذاتا آدم کودک آزاری نیست.

2

وکیل گات نیز در دادگاه گفته است شجاعت بسیاری لازم است که یک شخص بتواند به جرم  خود به این صراحت اعتراف کند. گات به دلیل از دست دادن تعادل اش در روز حادثه زمین می خورد که منجر شده اورژانس و پلیس به محل اعزام شوند. متهم مادر تنهایی است که سرپرستی دو دختر خود را نیز بر عهده دارد. رسیدگی به پرونده گات با توجه مطرح شدن حالت مستی اش در حین ارتکاب جرم همچنان ادامه دارد.