صوت

فقط خودت رو عشقه که هنوز یه خبرنگاری/ طنز صوتی

در روز خبرنگار باید از خبرنگاران تلاشگر تشکر کرد و البته باید از خبرنگارانی که بیمه نیستند،امنیت شغلی بعداز سالها ندارند، بایدتشکر کرد از خبرنگاری که میکروفونش را آقای وزیر پرتاب می کند و ...

بیشتر بخوانید »