سرپرست شهرداری کرج خواستار اصلاح قرارداد پروژه کنارگذر شمالی شد

سرپرست شهرداری کرج در خصوص اجرای پروژه گنارگذر شمالی، گفت: نسبت به اصلاح قرارداد به منظور حذف بخش انتهایی پروژه از خوارزمی به بعد به دلیل مشکلات تملکی که حل آن مشمول مروز زمان خواهد شد، بازنگری و اصلاح قرارداد صورت پذیرد.