ثروتمندترین رهبران جهان +تصاویر

رهبران و شخصیت های سیاسی جهان که در لیست ثروتمندترین‌ها قرار دارند.