چهارمین پرتره بزرگان هنر خلق شد + تصاویر

پرتره استاد "لوریس چکناواریان" روی بوم نقاشی آمد.