- پایگاه خبری تحلیلی کمال مهر - http://kamalemehr.ir -

دل نوشته ی «روزنامه نگار البرزی» در مورد باغ سیب مهرشهر

به گزارش «کمال مهر» “ملیحه مومن پور” در دل نوشته ای این طور نگاشته است؛
منبع: کرج رسا