سفر هاى نوروزى استقلالى ها

به گزارش «کمال مهر» با توجه به آغاز سال نو و ایام نوروز بر همین اساس برخى از مربیان و بازیکنان تیم فوتبال استقلال راهى سفر شده اند .

 

رابسون و علیرضا سیار: نور مازندران

 

کاوه رضایى: کرمانشاه

 

میعاد یزدانى: رشت

 

پادوانى: مالزى

 

حسین حسینى و اسماعیلى: شیراز

 

منصوریان:آلمان

 

بابازاده :آمریکا

 

به این ترتیب در حال حاضر اکثر بازیکنان و مربیان استقلال در سفر به سر مى برند و قرار است دور جدید تمرینات آبى پوشان از ٤ فروردین آغاز شود.