«دیوید راکفلر» مُرد

به گزارش«کمال مهر»  «دیوید راکفلر» (David Rockefeller)سرمایه دار بزرگ آمریکائی امروز در سن ۱۰۱۱ سالگی مُرد.

یکی از سخنگویان خانواده وی ساعاتی پیش با تأئید مرگ وی اعلام کرد که «راکفلر» صبح امروز در منزل شخصی اش مرده است.

وی از جمله ثروتمندان ذی نفوذ در آمریکا به شمار می  آید.